Exemple de bune practici ! EDUCAŢIA PENTRU SĂNĂTATE şi PARTENERIATUL cu FUNDAŢIA TINERI PENTRU TINERI (TpT) realizat prin prof. Alexandra Hrincescu şi prof. Camelia Axinte – voluntari TpT; – formatori naţionali TpT; – formatori naţionali ai Ministerului Educaţiei în programul naţional „Educaţie pentru sănătate în şcoala românescă”. Vă povestim câteContinue Reading

LICEUL „DIMITRIE NEGREANU” BOTOŞANI IUBEŞTE ŞI DĂRUIEŞTE! 1. Titlul proiectului: „Iubeşte şi dăruieşte” 2. Echipa: „Iubeşte şi dăruieşte” este un proiect la care a lucrat o echipă de tineri entuziaşti şi cu iniţiativă: Brînza Stefănica, Drăghici Corina, Gladei Iuliana, Saulea Ana din clasa a XII-a A, diriginte, prof. Alexandra Hrincescu.Continue Reading

AI GRIJA DE VIATA TA PROIECT EDUCATIONAL ”AI GRIJĂ DE VIAȚA TA!” “CAMPANIA DE 19 ZILE DE PREVENIRE A ABUZURILOR ŞI VIOLENŢELOR ASUPRA COPIILOR ŞI TINERILOR” Coordonator , Prof. Alexa Camelia Perioada de desfășurare a activităților 5 – 19 Noiembrie 2021 ECHIPA DE PROIECT: Director Prof. AXINTE Camelia Prof. HrincescuContinue Reading

REGULAMENTUL INTERN_2021_2022 REGULAMENTUL INTERN AL LICEULUI „DIMITRIE NEGREANU” BOTOŞANI (RI_LDN) (elaborat conform art. 2, al. 10 din ROFUIP 2020, aprobat prin Ordin MEC nr. 5447/2020: Regulamentul intern al unităţii (RI_LDN) conţine dispoziţiile obligatorii prevăzute la art. 242 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Continue Reading

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE_ 2021_2022 REGULAMENTUL de ORGANIZARE şi FUNCŢIONARE LICEUL „DIMITRIE NEGREANU” BOTOŞANI (ROF_LDN)  Elaborat conform ROFUIP 2020 (aprobat prin OMEC nr. 5.447/31 august 2020) Comisia pentru elaborarea şi actualizarea ROF_LDN: – Prof. Hrincescu Alexandra – coordonator – Prof. Alexa Camelia – cadru tehnic cu responsabilităţi SSM/SUContinue Reading

1. DISPOZIŢII GENERALE În cadrul proceselor de prestare a serviciilor educaţionale, Liceul “Dimitrie Negreanu” Botoşani promovează următoarele principii de bază ale managementului calităţii, în acord cu tendinţele actuale la nivel european:  Focalizarea către beneficiarii direcţi şi indirecţi prin identificarea cerinţele prezente şi viitoare ale beneficiarilor interesaţi de serviciile peContinue Reading